Ademcoach Pieterjan Elst

Met iedere ademhaling ontvangt het lichaam zuurstof, die door de longen aan het bloed wordt doorgegeven. Via het bloed bereikt de zuurstof onze cellen. Zuurstof is de belangrijkste voedingsbron voor alle cellen. Zuurstof wordt hier omgezet in energie. Een groot deel van de afvalstoffen die bij dit proces vrijkomen, wordt door ons bloed weer terug getransporteerd naar onze longen, waar het in de vorm van kooldioxide wordt uitgeademd. Een verwaarloosde ademhaling zorgt voor verkramping in ons lichaam, omdat de cellen te weinig zuurstof krijgen en dus te weinig energie. Dit heeft een negatief effect op al onze lichaamsfuncties, zowel lichamelijk als geestelijk.

 

Belangrijk bij onze ademhaling is het middenrif, ook wel diafragma genoemd. Het middenrif is verantwoordelijk voor een goede werking van ons ademapparaat.

 

In de praktijk zien we vaak dat mensen maar beperkt gebruik maken van hun middenrif. Dit uit zich in een onrustige, ondiepe, oppervlakkige, gespannen, a-ritmische, of verstoorde ademhaling.

 

Niet alleen lichamelijke oorzaken, maar ook emotionele en mentale factoren hebben invloed op onze wijze van ademen. We zijn nu eenmaal geen voorgeprogrammeerde robots. Emoties, gevoelens, bijzondere omstandigheden, onze manier van denken en doen, hebben zeker ook een grote invloed op een goed gebruik van onze ademhaling.

Transform your life